Højmessens / gudstjenestens forløb

Halk Kirke søndag d. 22. okt. kl. 10.30:

Præludium.
Indgangsbøn.
31 Til himlene rækker…
Hilsen – Bøn – Læsning: Efeserbrevet 4,22-28  –
Dåbssalme: 448 Fyldt af glæde… (Koral 147)
Dåb
612 Den store mester kommer… (Koral 55)
Evangelielæsning: Mark. 2,1-12 – Gud være lovet… – Prædiken – Kirkebøn – Meddelelser – Tilønskning.
484 Du, som vejen er og livet… (Koral106)
Nadversalme: 724,5-6
Bøn – Velsignelse
732 Dybt hælder…
Udgangsbøn.
Postludium.

Se teksterne og hør melodierne på: Den Danske Salmebog online