Højmessens / gudstjenestens forløb

Fyraftensandagt Vilstrup Kirke d. 22. feb. kl. 17.:

45 minutter med tid til eftertanke

Led

Drysind

Klokkeringning + bedeslag

Hilsen. Intro.

Fastesalme

Tema/tekst/refleksion/drøftelse

Bøn

Aftensalme

Velsignelse

Afslutning

Musik

Slut

Pastagudstjeneste Halk Kirke fredag d. 23. februar kl. 17:

Ringning

Velkomst

Bedeslag

Præludium

Sang: Hvem skabte stjernerne…

Bøn

Sang: Kære Gud, jeg takker dig…

Præstens øjeblik

Sang: “Vi tror, en kærlig Gud har brug for disse hænder”.

Bøn

Velsignelsessang: Herren vil velsigne dig, halleluja…

Sang: Du som har tændt…

Postludium

Se teksterne og hør melodierne på: Den Danske Salmebog online