Links

Øsby/Aarø sogns hjemmeside
Vilstrup-sogn.dk
Halk-Hejsager Beboerforening

Bibelselskabet.dk – læs bl.a. i Bibelen online.
Salmebogen – Hør salmernes forskellige melodier og se salmeteksterne.
Kirkemusikalsk kompetencecenter

Haderslev Domprovsti – Læs bl.a. aktiviteter i provstiet og om provstiets kirker.
Haderslev Stift – Stiftets hjemmeside.

Folkekirkens hjemmeside
Kirkeministeriet
Teologi for lægfolk – Forskellige kurser udbydes.
Sogn.dk– Hvilket sogn bor du i? Find det her og meget andet.
Kristendom.dk – Spørgsmål og svar og tanker om tro og kristendom.
Menighedsrådsforeningens hjemmeside
Kort til kirken – Oplysninger om alle Danmarks kirker (se kort, billeder m.m.)

For børn
Barnetro.dk – enkle sjove spil for mindre børn
Snapperklubben.dk – En gratis dåbsklub for børn og deres forældre og bedsteforældre. Se enkle videoklip med Snapper, som spørger og fortæller om tro og kirken.