Halk-Grarup og Vilstrup pastorat

Halk-Grarup og Vilstrup kirker har fået en ny fælles hjemmeside på adressen.

hgvpastorat.dk